Nhà lưới nông nghiệp giá rẻ chính là hướng đi đúng đắn của nông nghiệp việt nam

Mô hình Tổ hợp tác Trồng rau ứng dụng công nghệ cao ở ấp 4, xã Long Khê phù hợp nguyện vọng của nông dân và điều kiện sản xuất của địa phương. Việc xây dựng thành công các mô hình nông dân hợp tác ứng dụng công nghệ vào sản xuất là điều kiện cần thiết để thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và Huyện ủy trong việc xây dựng nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, chất lượng cao./.

09.06.325.825